Ajokokeet


Linkkejä

Kennelliiton tapahtumakalenteri

Satakunnan kennelpiiri

Suomen Ajokoirajärjestö

Koiranet jalostustietokanta


Ajokoe

Ajokokeilla pyritään saamaan selville suomenajokoiran luontaiset taipumukset ja ominaisuudet. Näin saadaan arvokasta aineistoa käyttöominaisuuksien jalostusta varten. Kokeet on suunniteltu niin, että ne muistuttaisivat mahdollisimman paljon käytännön metsästystä. Ajokokeet voivat olla joko yksi- tai kaksipäiväisiä Aloitteleva koira ei tarvitse näyttelytulosta, mutta saavutettuaan ykköspalkinnon sen jälkeen näyttelytulos vaaditaan. Koesääntöjen mukaan ensimmäiseen palkintoon vaaditaan vähintään 75 pistettä, toiseen palkintoon 60 pistettä ja kolmanteen palkintoon vähintään 50 pistettä. Kokeisiin ilmoittaudutaan vähintään viisi vuorokautta ennen kokeiden alkua ja niitä järjestetään metsästyskauden aikana lähinnä metsästysseurojen, kennelkerhojen ja ajokoirayhdistysten toimesta. 


Ilmoittaessasi koirasi kokeeseen, pitää rekisterikirjasta ilmetä voimassaoleva rokotustodistus. Lisäksi useimmat kokeiden järjestäjät vaativat, että koiraomistajan on tuotava kokeisiin mukanaan palkintotuomari. Tietoja palkintotuomareista saat kokeen järjestäjältä tai maakuntasi rotuyhdistyksen vuositiedotteesta. Palkintotuomarin hankkiminen on monesti varsinkin aloittelevalle, tuomareita tuntemattomalle hyvinkin vaikea tehtävä. Siksi kannattaa jo hyvissä ajoin, ennen koekauden alkamista pyrkiä varaamaan tuomari, joka on sitten tarpeen tullen valmis lähtemään kokeisiin.  Ajokokeissa opit tietämään, miten hyvän ajokoiran pitää työskennellä jänistä ajaessaan. Oman koirasi menestyminen kokeissa ja kilpailun viehätys tekevät harrastuksesta monipuolisemman ja vaativamman. Pian tulet huomaamaan, että metsästysreissuilla ollessasi seuraatkin enemmän koirasi työskentelyä ja varsinainen metsästys jääkin vähemmälle. Tavoitteenasi voikin olla arvostetun käyttövalion arvon saavuttaminen. Myös toiset alkavat arvostaa koiraasi yhä enemmän kilpailumenestyksen lisääntyessä.   

Miten tullaan palkintotuomariksi? 

Kennelpiirissä järjestetään useilla paikkakunnilla vuosittain, yleisimmin elokuussa, ennen metsästyskauden alkamista palkintotuomarikursseja, joissa käsitellään yhtenä tai kahtena iltana koulutusosan teoreettinen osa mm. tutustutaan ajokokeiden sääntöihin ja ohjeisiin. Sen jälkeen maastoharjoittelussa koe arvostellaan vähintään kahden ajokoiran toiminta. Hyväksytyn kurssin jälkeen palkintotuomarioppilaan on suoritettava kokelasharjoittelu eri ylituomareille vähintäänkin kahdessa kokeessa, joista laaditaan kirjallinen todistus, jonka perusteella kennelpiiri myöntää varsinaisen palkintotuomarikortin.  Palkintotuomariksi voi päästä vähintään 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka on perehtynyt aikaisemmin ajokoiran käyttöön metsästyksessä. Myös koiranomistajan ja -kuljettajan on syytä käydä läpi palkintotuomarikurssi. Silloin oppii tuntemaan koiransa mahdollisuudet ja oikeudet kokeissa.  

Lähde: Ajokoiramies 4B/99