Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on:

  • Harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa järjestäytyneen koiraharrastuksen
    tunnetuksi tekemiseksi sekä koiranjalostuksen edistämiseksi.

  • Ohjata koiraharrastajia hoitamaan, kouluttamaan ja kasvattamaan koiriaan oikein.

  • Harjoittaa urheilu- , kilpailu- ja nuorisotoimintaa koiraharrastajien parissa.

  • Lähentää eri koirarotujen harrastajia toisiinsa.

  • Pyrkiä eri tavoin ylläpitämään ja parantamaan koiraharrastuksen yleisiä edellytyksiä.